Hosting SSD Cloud Singapore

Hiệu suất cao, ổn định, giá tốt nhất để dùng Wordpress, Landingpage

SSD Cloud LandingPage (G1)


Sử dụng máy chủ SSD cloud
Datacenter của Vultr & Google Cloud
Setup ngay sau khi thanh toán
Quản lý bằng cPanel
3 địa chỉ email
0 addon domain

  • Nhanh hơn 50% Intel Skylake CPU
  • 300 MB SSD
  • Không giới hạn Băng thông
SSD Cloud Doanh nghiệp (G2)


Sử dụng máy chủ SSD cloud
Datacenter của Vultr & Google Cloud
Setup ngay sau khi thanh toán
Quản lý bằng cPanel
10 địa chỉ email
0 addon domain

  • Nhanh hơn 50% Intel Skylake CPU
  • 800 MB SSD
  • Không giới hạn Băng thông
SSD Cloud Thương mại điện tử (G3)


Sử dụng máy chủ SSD cloud
Datacenter của Vultr & Google Cloud
Setup ngay sau khi thanh toán
Quản lý bằng cPanel
20 địa chỉ email
0 addon domain

  • Nhanh hơn 50% Intel Skylake CPU
  • 1500 MB SSD
  • Không giới hạn Băng thông