Transfer Domain

Chuyển tên miền bạn về

Chuyển tên miền về bạn được miễn phí gia hạn 1 năm!*


Single domain transfer

* Chỉ những tên miền chúng tôi có cung cấp & tên miền phải trên 3 tháng hoặc theo chính sách từng hãng